Rocková Lipnice light, sobota 25.9.2021
Amfiteáter pod hradem, Lipnice nad Sázavou

Open areál 13:00 hodin

Vstupenky v předprodeji na www.smsticket.cz na předprodejních místech Humpolec (Reality 11 Humpolec, Nerudova 452),  Světlá nad Sázavou (Sport Bar, Sázavská 598), Havlíčkův Brod (Knihkupectví a kavárna, Havlíčkovo náměstí 180), Jihlava (Masarykovo náměstí 636/21) a Kejžlice (Hospůdka Kejžlice, Ke Světlé 181)

Cena v předprodeji 495,- Kč

Cena na místě 595,- Kč

!! Omezený počet vstupenek !!

Děti do 8 let zdarma, plnou odpovědnost za děti v areálu nesou jeho rodiče!

Držitelé průkazu ZTP+P neplatí vstupné; jejich doprovod (jedna osoba) platí vstupné v plné výši. Tyto vstupenky se prodávají výhradně na pokladnách na místě, kde se zdravotně handicapovaní prokáží průkazem ZTP/P.

Držitelé průkazu ZTP platí vstupné v plné výši.

Z bezpečnostních důvodů je vstup psů a ostatních zvířat zakázán.

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu vnášet: vlastní občerstvení, vlastní nápoje, skleněné nádoby, láhve, plechovky, hořlaviny, zbraně, drogy a omamné látky, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, deštníky vč. skládacích, laserová ukazovátka, magnetofony, filmové kamery, videokamery, profesionální fotoaparáty. Je přísně zakázáno zhotovování zvukových, filmových a foto záznamů a to i pro vlastní potřebu. Ve festivalovém areálu je zakázáno rozdělávání otevřeného ohně, stanování a koupání. Do areálu platí zákaz vjezdu všech vozidel včetně motocyklů a kol bez povolení.

Vstupem na akci se zavazujete dodržovat aktuálně platná epidemiologická nařízení Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví a hygienické stanice.

Další informace na www.rockovalipnice.cz

Mapa areaálu Rocková Lipnice 2021