Rocková Lipnice , sobota 6.8.2022
Amfiteáter pod hradem, Lipnice nad Sázavou

Open areál 13:00 hodin

Předprodej vstupenek v 1.vlně do 31.12.2021 23:59 za 495,- Kč.

Předprodej vstupenek v 2. vlně od 1.1.2022 do 30.6.2022 23:59 za 595,- Kč. 

Předprodej vstupenek v 3. vlně od 1.7. 2022 do 5.8.2022 23:59 za 695,- Kč.

Cena na místě 750,-Kč

!! Omezený počet vstupenek !!

Děti do 8 let zdarma, plnou odpovědnost za děti v areálu nesou jeho rodiče!

Držitelé průkazu ZTP+P neplatí vstupné; jejich doprovod (jedna osoba) platí vstupné v plné výši. Tyto vstupenky se prodávají výhradně na pokladnách na místě, kde se zdravotně handicapovaní prokáží průkazem ZTP/P.

Držitelé průkazu ZTP platí vstupné v plné výši.

Z bezpečnostních důvodů je vstup psů a ostatních zvířat zakázán.

Z bezpečnostních důvodů není dovoleno do areálu vnášet: vlastní občerstvení, vlastní nápoje, skleněné nádoby, láhve, plechovky, hořlaviny, zbraně, drogy a omamné látky, pyrotechnické předměty, otevřený oheň, deštníky vč. skládacích, laserová ukazovátka, magnetofony, filmové kamery, videokamery, profesionální fotoaparáty. Je přísně zakázáno zhotovování zvukových, filmových a foto záznamů a to i pro vlastní potřebu. Ve festivalovém areálu je zakázáno rozdělávání otevřeného ohně, stanování a koupání. Do areálu platí zákaz vjezdu všech vozidel včetně motocyklů a kol bez povolení.

Vstupem na akci se zavazujete dodržovat aktuálně platná epidemiologická nařízení Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví a hygienické stanice.

Další informace na www.rockovalipnice.cz

Mapa areaálu Rocková Lipnice 2021